Kurs języka niemieckiego w GIMNAZJUM SELIGENTHAL

Kurs języka niemieckiego w GIMNAZJUM SELIGENTHAL dla dzieci i młodzieży z różnych krajów, słabo mówiących lub w ogóle nie znających tego języka, przygotowujący do edukacji w szkołach bawarskich.

W naszym gimnazjum począwszy od wrzesnia 2015 roku, to jest od nowego roku szkolnego, powstaje przejsciowa klasa międzynarodowa z intensywną nauką języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.
Intensywna nauka niemieckiego w klasie międzynarodowej umożliwi łatwiejszy start i wybór szkoły w bawarskim systemie nauczania.
Zgłaszać mogą się uczennice i uczniowie ze wszystkich szkół Europy i poza jej terenem.

PROPONUJEMY
Intensywną naukę języka niemieckiego w klasach o interkulturowym charakterze, maksymalna liczba uczniów od 15 do20. Kurs niemieckiego w wymiarze od 15 do 20 godzin lekcyjnych tygodniowo, będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską tego języka. Czas trwania nauki - 1 rok.              
W zależności od stopnia zaawansowania uczestników oraz postępów w nauce przewidziany jest udział w regularnych lekcjach plastyki, muzyki i sportu z możliwoscią rozszerzenia na inne przedmioty, stosownie do indywidualnych  postępów w nauce języka i odpowiednio do grupy wiekowej. Pozwoli to uczestnikom kursu na zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy.  
Koszt kursu wynosi 40 Euro miesięcznie. Na życzenie oferujemy również całodzienną opiekę, której koszt dodatkowy wynosi miesięcznie 100 Euro.

CEL
Kurs umożliwia szybsze pokonanie bariery językowej, integrację dzieci i młodzieży ze środowiskiem, rozwój kompetencji społecznej i interkulturowej oraz ułatwi znalezienie odpowiedniej drogi edukacyjnej i wdrożenie w bawarski system szkolnictwa .
Fachowa porada, pomoc i pełne wsparcie ze strony szkoły pozwoli uczennicom i uczniom po zakończeniu kursu znaleźć blisko miejsca zamieszkania odpowiednią szkołę , uwzględniając   ich indywidualne zdolnosci, zainteresowania i potrzeby (Mittelschule - szkoła srednia, Realschule - szkoła technikum, Witschaftsschule - szkoła ekonomiczna,  Gimnazjum).

Innowacyjny projekt pilotażowy KLASA PRZEJSCIOWA powstaje dzieki  władzom  miasta, powiatu i Wydziałowi Oswiaty w Landshut (Stadt, Landkreis und Bildungsregion Landshut), Gimnazjum i jego zalozycielowi, fundatorowi, Seligenthal (Gymnasium und Schulstiftung Seligenthal) oraz Kuratorium Oswiaty (Schulaufsicht fuer Gymnasium und Realschule).

Kontakt i informacje:
Ursula Weger - Dyrektor Gimnazium Seligenthal
Maria Fischer - zastępca Dyrektora
Tel. 0871/821203
Mail: gymnasium@remove-this.seligenthal.de
                                                                                                                                                                                                    
Kurs języka niemieckiego.pdf